ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ


Σας ενημερώνουμε ότι,  οι Υπηρεσίες του Δ.Π.Θ. καθώς και η Γραμματεία του Τμήματος Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών θα παραμείνουν κλειστές από τις 9/8/2021 έως και τις 20/8/2021 και θα επαναλειτουργήσουν την Δευτέρα 23/8/2021.

Εκ της Γραμματείας