Ανακοίνωση για τα εξεταζόμενα μαθήματα του κ. Χαρατσίδη


Τα παρακάτω μαθήματα:

1. Μεταφραστικά θέματα της ρωσικής γλώσσας

2. Εξειδικευμένα θέματα μετάφρασης της ρωσικής γλώσσας

3. Ρωσική γλώσσα και Γραμματεία Ι

4. Εθνογραφική-κοινωνική ιστορία και πολιτισμός της Ρωσίας

5. Ιστορία της ρωσικής γλώσσας

6. Ρωσικός πολιτισμός 

7. Εθνογραφική θεώρηση του παρευξείνιου χώρου

θα εξεταστούν από την κυρία Αμοιρίδου σύμφωνα με το πρόγραμμα της εξεταστικής.

Παρακαλούνται οι φοιτητές να γραφτούν άμεσα  στο eclass των αντίστοιχων μαθημάτων.