Ανακοίνωση για τα μαθήματα: Εθνογραφική κοινωνική Ιστορία και Πολιτισμός της Ρωσίας (18ος – 19ος αι.), Ιστορία της ρωσικής γλώσσας, Ρωσικός πολιτισμός


Τα παρακάτω μαθήματα:
Εθνογραφική κοινωνική Ιστορία και Πολιτισμός της Ρωσίας (18ος – 19ος αι.) •
Ιστορία της ρωσικής γλώσσας
Ρωσικός πολιτισμός

θα εξεταστούν την Παρασκευή 17/09 και ώρα 9:00 προφορικά από την Επίκουρη Καθηγήτρια κα Στεφανία Αμοιρίδου