ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ κας ΑΜΟΙΡΙΔΟΥ


Τα μαθήματα της κας Αμοιρίδου θα ξεκινήσουν στις 5/10/2021 σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Το μάθημα της Δευτέρας 4/10/2021 “Ρωσική γλώσσα Ι”,  θα αναπληρωθεί κατόπιν συνεννόησης με τους φοιτητές.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

Κομοτηνή 30-9-2021

Σας ενημερώνουμε ότι η ολοκλήρωση της εγγραφής των πρωτοετών φοιτητών και η αποστολή των απαραιτήτων δικαιολογητικών για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 θα ολοκληρωθούν ηλεκτρονικά μέσα από τη διεύθυνση:

https://register.duth.gr

Η είσοδος στη συγκεκριμένη υπηρεσία θα γίνεται με την εισαγωγή προσωρινού λογαριασμού. Ο λογαριασμός αυτός έχει ως όνομα χρήστη τον αριθμό υποψηφίου στο ΥΠΑΙΘ (κωδικός εξετάσεων), τον οποίο ο φοιτητής ήδη, γνωρίζει και έναν κωδικό πρόσβασης. Για λόγους ασφαλείας, στο προσωπικό τηλέφωνο του καθενός φοιτητή θα αποσταλεί με SMS μόνο ο κωδικός πρόσβασης. Ο φοιτητής μέσα από αυτή τη σελίδα καλείται να επικαιροποιήσει συγκεκριμένα προσωπικά στοιχεία του και να αποστείλει ηλεκτρονικά τα παρακάτω έγγραφα:

Την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής (ανυπόγραφο αρχείο pdf από την εφαρμογή του Υπουργείου)

  1. Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου (σαρωμένη φωτοτυπία)
  2. Αποδεικτικό ή βεβαίωση ΑΜΚΑ
  3. Πιστοποιητικό γέννησης   
  4. Μία φωτογραφία

Μετά το πέρας των ελέγχων της ορθότητας των στοιχείων από τις γραμματείες, θα αποσταλεί στον κάθε φοιτητή δεύτερο  SMS που θα περιέχει τα στοιχεία του ιδρυματικού του λογαριασμού και θα μπορεί εφεξής να χρησιμοποιεί για όλες τις υπηρεσίες.
Και αυτή τη φορά, για λόγους ασφαλείας, στο προσωπικό τηλέφωνο του κάθε φοιτητή θα αποσταλεί με SMS μόνο το όνομα χρήστη. Σαν κωδικός πρόσβασης θα ισχύει ο κωδικός που είχε αποσταλεί στο πρώτο SMS.

Αναλυτικές οδηγίες για τη συμπλήρωση των στοιχείων και την αποστολή των απαραιτήτων δικαιολογητικών υπάρχουν στη σελίδα https://welcome.duth.gr. Από την ίδια σελίδα, οι φοιτητές μπορούν να αντλήσουν χρήσιμες αρχικές πληροφορίες για το Πανεπιστήμιο, το τμήμα που φοιτούν και τις υπηρεσίες που προσφέρονται. Επίσης, στην ίδια σελίδα υπάρχουν οδηγοί για τις συνηθέστερες διαδικασίες που πρέπει να γνωρίζουν.

Η Αντιπρύτανης
Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας
Καθηγήτρια Ζωή Γαβριηλίδου

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ 5-10-2021


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 5-10-2021 Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ,

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Π.Θ.: Έλεγχος κατά την είσοδο στο Τμήμα

 

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021-2022


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΡΙΕΣ ΟΤΙ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΝ ΚΑΝΟΝΙΚΑ, ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΟΛΩΝ, ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΧΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 4-10-2021, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ Δ.Π.Θ.:

Ακαδημαϊκό ημερολόγιο πανεπιστημιακού έτους 2021-2022

 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΟΛΟΙ/ΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΧΕΤΙΚΟ ΦΕΚ-ΚΥΑ:

ΦΕΚ ΚΥΑ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ 24-9-2021

ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19.

 

ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΧΡΟΝΙΑ!

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΣΠΑ 2021-2022


Την Παρασκευή, 1 Οκτωβρίου 2021, ώρα 12:00, θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονική συνάντηση με σκοπό την ενημέρωση για την πρακτική άσκηση ΕΣΠΑ τρέχουσας ακαδημαϊκής χρονιάς. Αφορά τους φοιτητές που στο χειμερινό εξάμηνο 2021-22 βρίσκονται στο 7ο εξάμηνο σπουδών τους, καθώς και όλους τους επί πτυχίω φοιτητές. Μπορούν επίσης να συμμετάσχουν και όσοι φοιτητές επελέγησαν πέρσι και για κάποιο λόγο δεν έκαναν πρακτική άσκηση.
Θα γίνει ενημέρωση από τους:
1. Γιώργο Σαλακίδη
2. Χριστίνα Μάρκου
3. Ελένη Σπυριδοπούλου (Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, Δ.Π.Θ.)
και θα ακολουθήσει συζήτηση.

Μπορείτε να συμμετάσχετε ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3awEi8D0914OyK9ESEsHdALoQm3YL4E96UGT8KbQSKXag1%40thread.tacv2/1632817480603?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%22a06e6cd2-afea-46b2-a0bc-93152d20b228%22%7d

Γ. Σαλακίδης,
Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ για το ΤΓΦΠΠΧ

Προθεσμία εγγραφής στις Σχολές επιτυχίας των εισαγομένων στις Σχολές, Τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ειδικής κατηγορίας των Αλλοδαπών-Αλλογενών και των αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.Ε., για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022


9Ρ5Χ46ΜΤΛΗ-ΛΞΓ.pdf