Ανακοίνωση για το μάθημα του παλαιού προγράμματος «Μεθοδολογία διδασκαλίας της ρωσικής γλώσσας και λογοτεχνίας»


Οι φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν στο μάθημα «Μεθοδολογία διδασκαλίας της ρωσικής γλώσσας και λογοτεχνίας», θα πρέπει άμεσα να εγγραφούν στην πλατφόρμα e-class στο μάθημα «Μεθοδολογία διδασκαλίας της ρωσικής γλώσσας» της κα. Καλιτά και να επικοινωνήσουν με την διδάσκουσα για τις οδηγίες για την εξέταση.

H Διδάσκουσα