ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τα μαθήματα του Παλαιού Προγράμματος: ΟΙ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΕΣ ΧΩΡΕΣ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ- ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟ ΧΩΡΟ – ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ- ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟ ΧΩΡΟ


«Οι φοιτητές οι οποίοι έχουν δηλώσει την πρόθεση να εξεταστούν στα εξής μαθήματα του Παλαιού Προγράμματος:
ΟΙ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΕΣ ΧΩΡΕΣ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ- ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟ ΧΩΡΟ – ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ- ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟ ΧΩΡΟ
Θα πρέπει να εγγραφούν στο μάθημα “Μαθήματα του Παλαιού Προγράμματος» (KOM07261) της πλατφόρμας Open eclass, όπου έχουν αναρτηθεί και οι οδηγίες για την εξέταση.»
Εκ της διδάσκουσας