Ανακοίνωση για τα εξεταζόμενα μαθήματα της κας Θεοδωρίδου Γαρυφαλλιάς


Σας ενημερώνουμε ότι έχουν πραγματοποιηθεί οι παρακάτω αλλαγές στις ημερομηνίες και ώρες εξέτασης των παρακάτω μαθημάτων:

Δευτέρα 13/9/2021:

9.00-14.00

Θεωρητικά Ζητήματα Λαογραφίας του Παρευξείνιου Χώρου

1ου Εξαμήνου (προφορικά)

17.00-21:00

Λαογραφία του Ποντιακού Ελληνισμού,

3ου Εξαμήνου

(προφορικά)

Πέμπτη 16/9/2021:

9:00-14:00

Ελληνοβαλκανική Συγκριτική Λαογραφία,

4ου Εξαμήνου

(προφορικά)

17:00-21:00

Αστική Λαογραφία,

8ου Εξαμήνου

(προφορικά)

16:30-17:00 (ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ)

Φιλολογική Λαογραφία στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια, 8ου Εξαμήνου

8ου Εξαμήνου

(προφορικά)

(ΠΑΛΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)