Ανακοίνωση για το εξεταζόμενο μάθημα παλαιού προγράμματος σπουδών “Τουρκική κοινωνία και πολιτισμός”


Η εξέταση του μαθήματος του παλαιού προγράμματος σπουδών “Τουρκική κοινωνία και πολιτισμός”, θα διεξαχθεί την  Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 13:30-14:30 μ.μ.

Εκ της γραμματείας