ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ


Καλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές/τριες  Ακαδημαϊκού έτους εισαγωγής 2021-2022, να καταθέσουν αυτοπροσώπως ή να αποστείλουν από την Δευτέρα 25-09-2021 έως και την Πέμπτη 30-09-2021 τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Απολυτήριος τίτλος Λυκείου (ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ)
 2. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ)
 3. Αντίγραφο της Ηλεκτρονικής Προεγγραφής
 4. Πιστοποιητικό γέννησης (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΡΡΕΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ)
 5. Βεβαίωση με τον αριθμό ΑΜΚΑ
 6. Το Αποφοιτήριο (ΔΙΑΓΡΑΦΗ) στην περίπτωση που ήταν εγγεγραμμένοι σε άλλο Τμήμα
 7. Για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους, οι εισαχθέντες στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την ειδική κατηγορία των Ελλήνων Πολιτών της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης, οφείλουν στο ίδιο διάστημα υποβολής της αίτησης ηλεκτρονικής εγγραφής (16 έως και 24 Σεπτεμβρίου 2021) να αποστείλουν με ταχυμεταφορά (courier) στη γραμματεία του Τμήματος,  τη σχετική βεβαίωση ότι είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια Δήμου του Νομού Ξάνθης, Ροδόπης ή Έβρου. Αν έχουν μετεγγραφεί σε άλλο Δήμο άλλης περιοχής τότε πρέπει να αποστείλουν ή καταθέσουν αυτοπροσώπως, όπως παραπάνω, βεβαίωση του συγκεκριμένου Δήμου από την οποία να προκύπτει ότι μετεγγράφηκαν σ΄ αυτόν, από Δήμο των ανωτέρω Νομών.

Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται:

 1. Ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Γραμματείας: secr@bscc.duth.gr   ή
 2. Μέσω ταχυμεταφορικής (courier) στην παρακάτω διεύθυνση:

  Ταχ. Δ/νση:

  Γραμματεία Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του Δ.Π.Θ.

  Κτίριο Β’

  Παναγή Τσαλδάρη 1

  69132 Κομοτηνή                           ή 

 3. Αυτοπροσώπως μετά από προγραμματισμένο ραντεβού (τηλ. 25310-39420 )

 

                                                ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών, οι κωδικοί σύνδεσης στις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου καθώς και οδηγίες χρήσης αυτών, θα αποσταλούν στις δ/νσεις ηλεκτρονικών ταχυδρομείων που δηλώθηκαν από τους πρωτοετείς κατά την διαδικασία της Ηλεκτρονικής Εγγραφής.

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ