ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ μαθήματος “Διδασκαλία της λογοτεχνίας με έμφαση στον παρευξείνιο χώρο”


Η εξέταση του μαθήματος “Διδασκαλία της λογοτεχνίας με έμφαση στον παρευξείνιο χώρο”, η οποία αναβλήθηκε λόγω τεχνικών προβλημάτων στο ΔΠΘ, θα γίνει την Πέμπτη 30/9/2021 και ώρα 18.00-19.30΄.