Ανακοίνωση για υποβολή δικαιολογητικών σίτισης


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καλούνται όσοι φοιτητές του ΔΠΘ (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και υποψήφιοι διδάκτορες) δεν έχουν υποβάλει αίτηση σίτισης για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 να καταθέσουν άμεσα ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο https://estia.duth.gr, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη σίτισή τους. Υπενθυμίζεται ότι εντολή σίτισης στα φοιτητικά εστιατόρια δίδεται με βάση τον αριθμό αιτήσεων των φοιτητών.

Η Αντιπρύτανης
Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας

 

Καθηγήτρια Ζωή Γαβριηλίδου