ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ κου ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΗ


Τα μαθήματα του κ. Σπυριδωνίδη θα ξεκινήσουν 11/10/21 και το μάθημα της 4/10 θα αναπληρωθεί κατόπιν συνεννόησης με τους συμμετέχοντες φοιτητές.