ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ


Τα μαθήματα της Ρουμανικής Κατεύθυνσης δεν θα πραγματοποιηθούν την εβδομάδα 4-8/10/2021.