ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ


Τα μαθήματα της τουρκικής κατεύθυνσης αρχίζουν την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.