ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ KAI ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ Δ.Π.Θ.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για Α΄ετείς_ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ 2021