Ενημέρωση περί την έναρξη των μαθημάτων τουρκικής και αρμενικής ιστορίας (υποχρεωτικών κι επιλογής).


Ενημερώνονται οι κυρίες και κύριοι φοιτητές \ φοιτητές που θα παρακολουθήσουν τα  μαθήματα:

Οσμανική και Τουρκική ιστορία Ι

Οθωμανική Ιστορία Ι

Από την πολυεθνική αυτοκρατορία στο εθνικό κράτος

Αρμένιοι: Ιστορία και πολιτισμός

ότι η έναρξη της διδασκαλίας τους θα ξεκινήσει στα τέλη του μηνός Οκτωβρίου, με νεώτερη ανακοίνωση του διδάσκοντος, και θα πραγματοποιηθούν οι προβλεπόμενες αναπληρώσεις γι’ αυτά.