ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “Θεωρητικά Ζητήματα Λαογραφίας του Παρ. χώρου” (Α’ Εξαμήνου)


Το μάθημα “Θεωρητικά Ζητήματα Λαογραφίας του Παρ.χώρου” (Α’Εξαμήνου) θα πραγματοποιείται κανονικά, Τρίτη 18.30-21.00, στην Αίθουσα 2.

Το νέο πρόγραμμα (Πέμπτη 11.30-14.00) θα ισχύσει από Πέμπτη 11 Νοεμβρίου.