ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ κας ΔΗΜΑΣΗ στις 14/10 & 15/10


Τα μαθήματα της κας Δημάση την Πέμπτη 14/10 και την Παρασκευή 15/10, δεν θα πραγματοποιηθούν και θα αναπληρωθούν μετά από  συνεννόηση με τους  φοιτητές.