ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ. «ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΝ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟ ΧΩΡΟ»


Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Έχουμε τη χαρά να σας προσκαλέσουμε στη διάλεξη της Assoc. Professor Dragomira Valcheva με θέμα «Μετάφραση και λογοκρισία: οι Ν. Καζαντζάκης και Α. Σαμαράκης στην ολοκληρωτική Βουλγαρία» η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 16/10/2021, η ώρα 16.00, στο πλαίσιο του μαθήματος «Ζητήματα Μετάφρασης και Λογοτεχνική Μετάφραση» του ΜΠΣ ««ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΝ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟ ΧΩΡΟ».

Ο σύνδεσμος για να παρακολουθήσετε τη διάλεξη:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aVtv5dgykuXFbyhnZ2PmEcGSFPsZVr84x_H_Muv3UmAw1%40thread.tacv2/1634142715828?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%222df0d2be-7cf7-43ad-b2c2-d66a5fdce205%22%7d

Η Dragomira Valcheva είναι Αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Τμήμα νεοελληνικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου της Σόφιας. Τα επιστημονικά και ερευνητικά ενδιαφέροντά της είναι στη σφαίρα των μεταφραστικών σπουδών. Έχει μεταφράσει στη βουλγαρική πολλά έργα αρχαίων και σύγχρονων Ελλήνων συγγραφέων.