Ημέρες και ώρες επόμενων μαθημάτων Γενικής Παιδαγωγικής


Επόμενες ημέρες και ώρες που θα πραγματοποιηθεί το μάθημα Γενική Παιδαγωγική

  • Δευτέρα 25.10 (Ώρα 18:30-21:00)
  • Παρασκευή 29.10 (Ώρα 18:30-21:00)
  • Δευτέρα 1.11 (Ώρα 18:30-21:00

Εκ του διδάσκοντα