ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ κας ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ


Τα μαθήματα Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία και Το Βασίλειο των Οδρυσών δεν θα γίνουν στις 18, 19, 25, 26 Οκτωβρίου λόγω συμμετοχής της διδάσκουσας σε ερευνητικό πρόγραμμα. Θα ακολουθήσει ανακοίνωση για αναπλήρωσή τους στο eclass του κάθε μαθήματος, επομένως όσοι φοιτητές παρακολουθούν τα παραπάνω μαθήματα, θα πρέπει να εγγραφούν άμεσα στο eclass.

Η διδάσκουσα