ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ κας ΜΑΡΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ «ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 1» και «ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 3»


Τα μαθήματα «Βουλγαρική γλώσσα 1» του Α’ εξαμήνου και «Βουλγαρική γλώσσα 3» του Γ’ εξαμήνου θα πραγματοποιηθούν κανονικά την εβδομάδα 18/10 – 22/10, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.