ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ κας ΔΗΜΑΣΗ στις 21/10 & 22/10


Τα μαθήματα της κας Δημάση την Πέμπτη 21/10 και την Παρασκευή 22/10 δεν θα πραγματοποιηθούν και θα αναπληρωθούν μετά από  συνεννόηση με τους  φοιτητές.