ΕΝΑΡΞΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2021-2022


Σας γνωρίζουμε ότι οι δηλώσεις μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, θα υποβληθούν ηλεκτρονικά από την Κυριακή 24/10/2021 έως και την Δευτέρα  1/11/2021.

Η δήλωση μαθημάτων πρέπει να πραγματοποιείται κάθε εξάμηνο από τον/την ίδιο/α τον/τη φοιτητή/τρια, ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση, η απόκτηση δωρεάν συγγραμμάτων και συμμετοχή του/της στις εξετάσεις του μαθήματος.

Ο/Η φοιτητής/τρια δηλώνει τα μαθήματα του κάθε εξαμήνου σύμφωνα με τους κανόνες που θέτει το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (Π.Π.Σ.) του Τμήματος.
Η δήλωση μαθημάτων κάθε εξάμηνο πραγματοποιείται μέσω του συστήματος unistudent.
Σημειώνεται ότι ο/η φοιτητής/ρια δικαιούται να εξεταστεί μόνο σε μάθημα που έχει δηλώσει να παρακολουθήσει κατά το συγκεκριμένο εξάμηνο.

Οι φοιτητές/τριες που δεν έχουν υποβάλει δήλωση μαθημάτων ή έχουν υποβάλει εκπρόθεσμες δηλώσεις δεν γίνονται δεκτοί/ές στις εξετάσεις του εξαμήνου ή στις επαναληπτικές του Σεπτεμβρίου (απόφαση 10/22.2.2017 της Συνέλευσης του Τμήματος).

Δεν επιτρέπεται η δήλωση μαθημάτων επόμενου διδακτικού εξαμήνου από αυτό που βρίσκεται ο/η φοιτητής/τρια. Εξαιρούνται τα μαθήματα ελεύθερης επιλογής, η δήλωση των οποίων επιτρέπεται ανεξάρτητα από το εξάμηνο φοίτησης στο οποίο βρίσκεται ο/η φοιτητής/τρια.
Κατά τις δηλώσεις των μαθημάτων εφαρμόζεται η απόφαση 3/1.11.2017 της Συνέλευσης του Τμήματος για τις προϋποθέσεις δήλωσης της κύριας γλώσσας κατεύθυνσης:

ΚΥΡΙΑ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΤΟΣ/ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
1ο/ ΧΕΙΜ
1ο/ ΕΑΡ
2ο/ ΧΕΙΜ Να έχει εξεταστεί επιτυχώς στην 1η και 2η.
2ο/ ΕΑΡ Να έχει εξεταστεί επιτυχώς στην 1η και 2η.
3o / XEIM Να έχει εξεταστεί επιτυχώς στην 3η και 4η.
3o / ΕΑΡ Να έχει εξεταστεί επιτυχώς στην 3η και 4η.
4o / XEIM Να έχει εξεταστεί επιτυχώς στην 5η και 6η.
4o / ΕΑΡ Να έχει εξεταστεί επιτυχώς στην 5η και 6η.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο/η φοιτητής/τρια έχει το δικαίωμα να υποβάλει αιτιολογημένη αίτηση προκειμένου να ζητήσει την εξέταση σε μάθημα που δεν είχε δηλώσει εγκαίρως προς τη Συνέλευση του Τμήματος, η οποία αποφασίζει σχετικά.

Εκ της γραμματείας