ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πίνακα προσωρινών αποτελεσμάτων στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 39406/2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος


(ΚΕ 82309, Α.Π. 43471/2021) Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για υποβολή πρότασης (duth.gr)