ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 29/10/2021 (ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Ι & ΙΙΙ)


Τα μαθήματα της κας Μανελίδου δεν θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 29-10-2021 και η αναπλήρωση τους  θα ανακοινωθεί μετά από συνεννόηση με τους φοιτητές.

Εκ της διδάσκουσας