ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ κ. ΑΚΤΣΟΓΛΟΥ


Τα μαθήματα

Οσμανική και Τουρκική ιστορία Ι

Από την πολυεθνική αυτοκρατορία στο εθνικό κράτος

Αρμένιοι: Ιστορία και πολιτισμός

Οθωμανική Ιστορία Ι

ξεκινούν κανονικώς, βάσει του προγράμματος, από αυτή την εβδομάδα.