ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ κας ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ


Τα μαθήματα της κας Ευσταθιάδου “Θεωρητικά Ζητήματα Λαογραφίας του Παρευξείνιου Χώρου” (Α΄ Εξαμήνου) και “Λαογραφία του Ποντιακού Ελληνισμού” (Γ΄ Εξαμήνου) δεν θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 11 Νοεμβρίου και την Πέμπτη 18 Νοεμβρίου για λόγους υγείας.
Η αναπλήρωση θα γίνει κατόπιν συνεννόησης με τους φοιτητές.

Εκ της διδάσκουσας