Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμπλήρωση των μελών της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του Δ.Π.Θ. έπειτα από παραίτηση μελών


Πρόσκληση για συμπλήρωση μελών επιτροπής Ισότητας των Φύλων.pdf

Υπόδειγμα αίτησης και έντυπο ενημέρωσης 2021_11_23