“Αυτογνωσία και Αυτοεκτίμηση – Γνωρίζοντας τον εαυτό”


Η Δομή Συμβουλευτικής και Προσβασιμότητας του Δ.Π.Θ – Κεντρική Υπηρεσία Κομοτηνής διοργανώνει εργαστήριο με τίτλο: “”Αυτογνωσία και Αυτοεκτίμηση – Γνωρίζοντας τον εαυτό””. Σκοπός του εργαστηρίου είναι σε ένα πλαίσιο εμπιστευτικότητας να δοθεί η ευκαιρία να έρθουν οι συμμετέχοντες με ασφάλεια σε επαφή με τον εαυτό τους και να εξετάσουν την αυτοεικόνα τους, αλλά και να δουν πως η αυτοεικόνα επηρεάζει τις σχέσεις τους με τους άλλους.

Ημερομηνία πρώτης συνάντησης: 29/11/2021 και ώρα 12:00.

Δήλωση συμμετοχής: (Ονοματεπώνυμο, Τμήμα φοίτησης, τηλέφωνο και ΑΜ) στο mail: dosyp@duth.gr ή στα τηλέφωνα 2531039161 και 2531039162

Φιλικά
Άννα Παπά και Άννα Μακρίδου
ΔοΣυΠ – Κεντρική Υπηρεσία Κομοτηνής
Πρυτανεία
Κομοτηνή
Τηλ.: 2531039161 (74161), 39162 (74162)

Με εκτίμηση