ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Ι & ΙΙΙ


Τα μαθήματα της κας Μανελίδου αναβάλλονται για σήμερα 26/11/2021 λόγω ασθένειας της διδάσκουσας.

Η αναπλήρωση τους θα γίνει μετά από συνεννόηση της διδάσκουσας με τους φοιτητές.