ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ κας ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ


Τετάρτη 1/12/2021 θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση του μαθήματος “Λαογραφία του Ποντιακού Ελληνισμού”    (Γ΄ Εξαμήνου) 16.00-18.30 στην Αίθουσα 1.

Τετάρτη 1/12/2021 θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση του μαθήματος “Θεωρητικά Ζητήματα Λαογραφίας Παρευξείνιου Χώρου” (Α΄Εξαμήνου) 18.30-21.00 στην Αίθουσα 1.

Τα μαθήματα της Πέμπτης, 2/12 θα πραγματοποιηθούν κανονικά, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Μυροφόρα Ευσταθιάδου
Δρ Λαογραφίας