Ανακοίνωση μαθημάτων “Αρχαιολογική έρευνα στις ελληνικές αποικίες του Εύξεινου Πόντου” και “Ιστορία της Ρωσίας Ι”


Θα πραγματοποιηθούν δύο αναπληρώσεις μαθημάτων:

Την  Δευτέρα (29-11-2021) στις 14:00-16:00 στην αίθουσα 202 για το μάθημα “Αρχαιολογική έρευνα στις ελληνικές αποικίες του Εύξεινου Πόντου” και την Τρίτη (30-11-2021)στις  9:00-11:15 στην αίθουσα 2 για το μάθημα “Ιστορία της Ρωσίας Ι”.
Η διδάσκουσα
Αικατερίνη Αναγνωστοπούλου