ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ της κας ΘΩΜΑΔΑΚΗ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ το ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ- Το μάθημα της Τετάρτης 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 δεν θα πραγματοποιηθεί και θα αναπληρωθεί την ΠΕΜΠΤΗ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 και ώρα 16.00-18.30 στην αίθ. 2

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ το ΜΑΘΗΜΑ ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ- Το μάθημα της Τρίτης 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 δεν θα πραγματοποιηθεί και θα αναπληρωθεί την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 και ώρα 11.30-14.00 στην    αίθ. 2

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ το ΜΑΘΗΜΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΓΛΩΣΣΩΝ- Το μάθημα της Τετάρτης 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 δεν θα πραγματοποιηθεί και θα αναπληρωθεί την ΠΕΜΠΤΗ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 και ώρα 18.30-21.00 στην αίθ. 2.

Η διδάσκουσα

Ευαγγελία Θωμαδάκη