Ανακοίνωση αναπλήρωσης μαθημάτων κας Αναγνωστοπούλου


Θα πραγματοποιηθούν δύο αναπληρώσεις μαθημάτων και συγκεκριμένα τη Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου στις 14:00-16:00 στην αίθουσα 202 για το μάθημα “Αρχαιολογική έρευνα στις ελληνικές αποικίες του Εύξεινου Πόντου” και την Τρίτη 7 Δεκεμβρίου στις 9:00-11:15 στην αίθουσα 2 για το μάθημα “Ιστορία της Ρωσίας Ι”.

Εκ της διδάσκουσας