Ενημερωτική συνάντηση Πρακτικής Άσκησης Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ.


Ενημερώνουμε τους φοιτητές του τέταρτου έτους, οι οποίοι έχουν επιλέξει Πρακτική ΕΣΠΑ, ότι αύριο Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου και ώρα 18:00 στην αίθουσα 2 του Τμήματος, θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση από τις υπεύθυνες για την Πρακτική Άσκηση του Τμήματος κ. Αμοιρίδου και κ. Δημάση. Όσοι φοιτητές δεν μπορούν να παρευρεθούν στην ενημέρωση με φυσική παρουσία, θα υπάρχει σύνδεσμος στο Microsoft Teams, για να παρακολουθήσουν εξ αποστάσεως την ενημέρωση. Ο σύνδεσμος θα είναι προσβάσιμος από τις 17:50 και είναι ο παρακάτω:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3azCgwq-3iODHKJscofZS2YHHcF56TCWfKfIFMk5Cbvb41%40thread.tacv2/1638382475782?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%22017e000a-c246-4c68-b8cc-61e6da404179%22%7d

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Οι φοιτητές του τέταρτου έτους που ενδιαφέρονται για την Πρακτική ΕΣΠΑ και παρακολουθούν το μάθημα του κ.Ακτσόγλου, Αρμένιοι : Ιστορία και Πολιτισμός, το οποίο για αύριο θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Γρηγορίου του Φωτιστή, ενημερώνονται ότι εφόσον παρακολουθήσουν την ενημέρωση, μπορούν να παραστούν στο μάθημα στις 19:00.

Εκ του Συλλόγου φοιτητών Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ. “ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΑ’ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ”