Ανακοίνωση για τα μαθήματα της κας Αρώνη


Θα πραγματοποιηθούν δύο αναπληρώσεις:
α) Δίκαιο Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 18.30-21.00
β) Το μάθημα «Εισαγωγή στην Οργάνωση της Διεθνούς Κοινωνίας» δεν θα πραγματοποιηθεί στις 21 Δεκεμβρίου αλλά τη Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου και ώρα  9.00-11.30

εκ της διδάσκουσας