ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ


Κατόπιν σχετικής μας ενημέρωσης από το γραφείο Πρακτικής Άσκησης Δ.Π.Θ. για την διενεργηθήσα Προκήρυξη Πρακτικής Άσκησης ακαδ. έτους 2021-2022,  σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία θα διεξαχθεί εκ νέου, δεν θα ληφθούν υπόψη οι ήδη κατατεθειμένες αιτήσεις και θα υπάρξει νέα ανακοίνωση Προκήρυξης για την κατάθεση νέων αιτήσεων.

Εκ των υπευθύνων Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος