Ενημέρωση για τις ημέρες και ώρες που θα πραγματοποιηθεί το μάθημα Γενική Παιδαγωγική


  • Παρασκευή 7.1.2022 (Ώρα 18:30-21:00) (μάθημα 9ο)
  • Δευτέρα 10.1. 2022 (Ώρα 18:30-21:00) (μάθημα 10ο)
  • Tρίτη 11.1. 2022(Ωρα 18:30-21:00) (μάθημα 11ο)
  • Τετάρτη 12.1. 2022(Ωρα 18:30-21:00 (μάθημα 12ο)
  • Πέμπτη 13.1. 2022 (Ωρα 16:00-18:30) (μάθημα 13ο)
  • Παρασκευή 14.1.2022 (Ώρα 18:30-21:00) (μάθημα 14ο)

Εκ του διδάσκοντα