Ανακοίνωση για το μάθημα «Εισαγωγή στην Οργάνωση της Διεθνούς Κοινωνίας»


Το μάθημα «Εισαγωγή στην Οργάνωση της Διεθνούς Κοινωνίας» δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου και ώρα  9.00-11.30.

Η αναπλήρωση του θα γίνει έπειτα από συνεννόηση με τους  φοιτητές.

Εκ της διδάσκουσας