Αναπλήρωση μαθημάτων Λαογραφίας


Την Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου θα γίνει αναπλήρωση για τα εξής μαθήματα:

Λαογραφία του Ποντιακού Ελληνισμού: 16.00-18.30 (αίθουσα 1)

Θεωρητικά Ζητήματα Λαογραφίας Παρευξείνιου Χώρου: 18.30-21.00 (αίθουσα 1)

Τα μαθήματα της Πέμπτης 16/12 (11ο μάθημα) και της Πέμπτης 23/12 (12ο μάθημα), θα πραγματοποιηθούν κανονικά.

Η διδάσκουσα
Μυροφόρα Ευσταθιάδου