Αναπλήρωση στο μάθημα ”Θρησκεία και Πολιτισμός με έμφαση στον Παρευξείνιο Χώρο”.


Τη Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 18.30-21.00, στην αίθουσα 2 θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση στο μάθημα

”Θρησκεία και Πολιτισμός με έμφαση στον Παρευξείνιο Χώρο”.

εκ της διδάσκουσας