Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Συγκριτική Φιλολογία στον Παρευξείνιο Χώρο» για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022


Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ”Συγκριτική Φιλολογία στον Παρευξείνιο Χώρο” μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2022.