Νέα ανακοίνωση για τα μαθήματα της κας Αρώνη


Θα πραγματοποιηθούν δύο αναπληρώσεις:
α) Δίκαιο Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: Παρασκευή, 17 Δεκεμβρίου 19.30-21.00, Αίθουσα 1
β) Το μάθημα «Εισαγωγή στην Οργάνωση της Διεθνούς Κοινωνίας» δεν θα πραγματοποιηθεί στις 21 Δεκεμβρίου αλλά την Δευτέρα 10  Ιανουαρίου και ώρα  09.00- 11.30, Αίθουσα 1
Εκ της διδάσκουσας