Αναπληρώσεις μαθημάτων Ρωσική γλώσσα Ι & ΙΙΙ


Αναπλήρωση

ΡΩΣΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 1 (Α’ εξάμηνο)

Τρίτη 11/01/22 11:30 – 14:00 (αιθ.1)

Παρασκευή 14/01/22 9:30 – 11:30 (αιθ.1)

ΡΩΣΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 3 (Γ’ εξάμηνο)

Πέμπτη 13/01/22 11:30 – 14:00 (αιθ.2)

Παρασκευή 14/01/22 11:30 – 14:00 (αιθ.2)

Εκ της διδάσκουσας