Προκήρυξη υποτροφιών Σλοβενικής κυβέρνησης σε Έλληνες και πολίτες άλλων χωρών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 στο πλαίσιο Διμερών Μορφωτικών Συμφωνιών


Διά του παρόντος ανακοινώνεται συνημμένα, προκήρυξη και συνοδευτικό υλικό του Σλοβενικού
Υπουργείου Παιδείας, Επιστημών και Αθλητισμού για τις υποτροφίες που προτίθεται να χορηγήσει,
σε Έλληνες πολίτες και πολίτες άλλων χωρών, σε εφαρμογή διμερών Μορφωτικών Προγραμμάτων
για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.
Την υλοποίηση του προγράμματος υποτροφιών αναλαμβάνει η αρμόδια εθνική αρχή της Σλοβενίας
CMEPIUS (Centre of the Republic of Slovenia for Mobility and European Educational and Training
Programmes).
Οι υποτροφίες για Έλληνες πολίτες είναι 10 τον αριθμό με διάρκεια από 3 μήνες έως 10 μήνες.
Στους υποτρόφους χορηγείται χρηματικό βοήθημα ύψους 300€ μηνιαίως, επιδότηση διατροφής
ύψους 2,69€/ημέρα, ενώ παρέχεται δωρεάν διαμονή σε Φοιτητικές Εστίες Πανεπιστημίων καθώς
και δωρεάν βασική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Σημειώνεται ότι η προθεσμία υποβολής
αιτήσεων λήγει στις 31 Μαρτίου 2022.
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι και από την σχετική ιστοσελίδα
του CMEPIUS: https://studyinslovenia.si/study/exchange-programmes

Πρόσθετα αρχεία:

1. Invitation-Slovenia-Bilateral-scholarships-2022-23

2. Step-by-step-guide-for-students

3. General-Info-Package-EU-students

4. Letter-of-Acceptance-2022-23

5. LETTER-OF-CONFIRMATION-STUDENT-2022-23