Υποτροφίες για έλληνες πολίτες για σπουδές στη Σαουδική Αραβία


Διά του παρόντος ανακοινώνεται πρόγραμμα υποτροφιών της Κυβέρνησης της Σαουδικής Αραβίας.
Παρέχονται 27 πλήρεις υποτροφίες για Έλληνες πολίτες που επιθυμούν να σπουδάσουν στη χώρα.
Οι υποτροφίες αφορούν σε όλα τα αντικείμενα σπουδών, εκτός της ιατρικής, και δίνονται στο
πλαίσιο του προγράμματος υποτροφιών της χώρας για μαθητές με εξαιρετικές επιδόσεις ανά τον
κόσμο.
Περισσότερες πληροφορίες για το εν λόγω πρόγραμμα είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο
https://scholarship.moe.gov.sa, μέσω του οποίου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν
αίτηση.