ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΓΛΩΣΣΩΝ


Την Τετάρτη 12/1/2022 ώρα 16.00-19.00 (αίθ. 2) θα γίνει συμπληρωματικό έκτακτο τρίωρο μάθημα ώστε να παρουσιαστούν οι εργασίες των φοιτητών/ φοιτητριών.

Το μάθημα της ίδιας μέρας 9-11.30 θα γίνει επίσης κανονικά.

Εκ της διδάσκουσας