Αναπληρώσεις μαθημάτων κας Ναζαρετιάν


Δευτέρα 10/01/2022          9.30 -11.30   Ρωσικά V (αιθ. 230)
Τρίτη  11/01/2022              11.30 – 14.00 Ρωσικά VII (αιθ. 202)
Πέμπτη  13/01/2022          9.00 – 11.30  Ρωσικά V (αιθ. 232)
Παρασκευή 14/01/2022   9. 00- 11.30   Ρωσικά VII (αιθ. 231)