Υποτροφίες υποψ. διδακτόρων από το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών Ελλάδος του Πανεπιστημίου Harvard 


Το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών Ελλάδος του Πανεπιστημίου Harvard προσφέρει για δεύτερη χρονιά το πρόγραμμα ερευνητικών υποτροφιών Pre-doctoral Fellowships in Hellenic Studies. Το πρόγραμμα είναι ανοικτό σε υποψηφίους/ες διδάκτορες Ελληνικών Πανεπιστημίων, ανεξαρτήτως της σχολής εγγραφής τους, που διεξάγουν έρευνα σε θέματα που σχετίζονται με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον ένα έτος των διδακτορικών τους σπουδών. Το πρόγραμμα χορηγεί έως τρεις ερευνητικές υποτροφίες διάρκειας ενός έτους με ημερομηνία έναρξης την 1η Ιουνίου, 2022. Μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη δομή, το περιεχόμενο και τις παροχές του προγράμματος στην ιστοσελίδα: https://greece.chs.harvard.edu/research-fellowships/hellenic-studies-predoc
Σε αυτόν τον σύνδεσμο θα βρείτε την ανακοίνωση-πρόσκληση για αιτήσεις.

Η προθεσμία αιτήσεων λήγει στις 20 Φεβρουαρίου 2022.